Ombudsdienst

De artsen en personeelsleden van ziekenhuis Maas en Kempen willen u als patiënt de beste zorgen en diensten aanbieden. Soms gebeurt het echter dat iets niet loopt zoals u verwachtte en kan er ontevredenheid ontstaan.

Het is belangrijk dat u het probleem eerst bespreekt (of probeert te bespreken) met de betrokken persoon of dienst. Komt u hierbij niet tot het gewenste resultaat, kunt u beroep doen op de ombudsdienst.

Wat is een (medisch) incident?
Een medisch ongeval of incident is een onbedoelde gebeurtenis die tot schade bij de patiënt heeft geleid, had kunnen leiden of (nog) zou kunnen leiden als gevolg van een medische handeling, een hospitalisatie of een medisch onderzoek.

Wat kunt u van de ombudsdienst verwachten?
De ombudsdienst vormt de schakel tussen de patiënt en zijn familie enerzijds en het ziekenhuis anderzijds.
 
De ombudsdienst werkt volledig onafhankelijk en is gebonden aan beroepsgeheim. Tijdens de behandeling van uw incidentmelding/klacht, neemt de ombudsdienst een neutrale houding aan.
 
De ombudsdienst zal de situatie onderzoeken en tracht vervolgens te bemiddelen met alle betrokken partijen om tot een aanvaardbare oplossing te komen. Indien u niet tevreden bent met dit resultaat, zal de ombudsdienst u voorzien van informatie over andere mogelijkheden voor de afhandeling van uw klacht.
 
De ombudsdienst zal u verder ook informeren over uw rechten als patiënt, evenals uw suggesties in ontvangst nemen.
Op deze wijze wil de ombudsdienst een bijdrage leveren om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Communicatie blijft één van de belangrijkste schakels om de kwaliteit van de dienstverlening te behouden en te verbeteren.
 

Hoe kunt u incidenten, klachten en/of suggesties melden?

Schriftelijk


Mondeling

  • telefonisch: van maandag tot en met donderdag van 09u00 tot 11u00 op het nummer 089 505060
  • persoonlijk gesprek: bij voorkeur na telefonische afspraak


Wanneer uw klacht ingewikkeld van aard is en/of veel feiten en namen bevat, is het beter om de klacht op papier te zetten. Vergeet dan niet uw naam, geboortedatum en telefoonnummer te vermelden.


Waar vindt u de ombudsdienst?

De ombudsdienst bevindt zich in het hotelgebouw in de B-blok op de tweede verdieping.
Meld u steeds aan bij het onthaal, de ombudsvrouw zal u daar komen afhalen.
 

Jaarverslag

Elk jaar maakt de ombudsdienst een verslag waarin actiepunten en aanbevelingen anoniem geformuleerd worden. Dit jaarverslag wordt voorgelegd aan de raad van bestuur, ziekenhuisdirectie en leidinggevenden en vormt hiermee een belangrijk hulpmiddel ter verbetering van de patiëntenzorg in ZMK.

Webdesign door en ZOL

Disclaimer