Samenwerkingsverbanden

Samenwerking met (zorg)instellingen- en instanties

ZMK werkt als partnerziekenhuis samen met het Ziekenhuis Oost Limburg en Mariaziekenhuis Noord Limburg.

In kader van psychiatrische behandeling en begeleiding van patiënten heeft ZMK een samenwerkingsovereenkomst  met het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum van Rekem en het Medisch Centrum Sint Jozef te Munsterbilzen.

Betreffende ‘orgaandonatie’, werkt ZMK als lokaal donorcentrum voor overleden donoren samen het Universitair Ziekenhuis van Leuven.

Vanuit een transmurale standpunt werkt ZMK tevens nauw samen met de verschillende woonzorgcentra en rust- en verzorgingscentra uit de regio


Samenwerking
met patiëntenverenigingen

Patiëntenverenigingen kunnen een belangrijke rol spelen in de aanvaarding van een bepaalde diagnose, in het aanleveren van informatie over het leven met een bepaalde ziekte of aandoening en een mogelijkheid zijn om contact te hebben met lotgenoten. Hieronder een overzicht van de patiëntenverenigingen waarmee onze afdelingen in contact staan.

COPD (ChronicObstructive Pulmonary Disease) vzw staat voor Chronische Obstructief longlijden en wenst patiënten en familieleden op een begrijpbare en herkenbare manier te informeren over de ziekte en zijn gevolgen. Hiervoor worden er regelmatig info-avonden, wandelingen en contactdagen georganiseerd en wordt er uitvoerig gepubliceerd op de website. Meer informatie over de patiëntenvereniging vind je op www.copdvzw.be


Diabetesconventie


Geriatrie/Geriatrisch dagziekenhuis:

  • Alzheimer Liga: Zorg verlenen aan je naaste met dementie geeft vaak voldoening, maar kan ook erg belastend zijn. “Je moet op tijd aan jezelf denken”, zeggen ze dan. Maar hoe doe je dat? De Familiegroep Dementie helpt je daarbij! Mantelzorgers en familieleden van personen met dementie komen samen om informatie, ervaringen en steun uit te wisselen. Ze delen hun zorgen met lotgenoten. Raadpleeg het programma van de Familiegroep Dementie regio Bree-Maaseik op www.alzheimerliga.be of via onze gratis luister- en infolijn: 0800 15 225.


Heelkunde Maaseik:


Kraam:


Voor meer informatie over patiëntenverenigingen verwijzen we naar de website www.zelfhulp.be. Deze website van Trefpunt Zelfhulp vzw biedt een actueel overzicht van de patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen in Vlaanderen.

 

Webdesign door en Ziekenhuis Maas en Kempen

Disclaimer