Overige Dienstverlening

Patiëntenbegeleiding - Sociale dienst
Opgenomen patiënten kunnen beroep doen op de dienst Patiëntenbegeleiding (sociale dienst). Men kan dit doorgeven aan de behandelende arts of hoofdverpleegkundige. Patiënten kunnen de dienst Patiëntenbegeleiding ook zelf contacteren van maandag t.e.m. vrijdag tijdens de kantooruren: 9.00 u. tot 12.30u en 13.00u tot 16.00u.
Bij deze dienst kan men terecht in de volgende situaties:

  • Problemen thuis ten gevolge van de opname in het ziekenhuis
  • Psychosociale ondersteuning t.g.v. ziekte, ongeval,...
  • Informeren over recht op sociale uitkeringen: verhoogde kinderbijslag, zorgverzekering, tegemoetkoming voor mindervaliden,...
  • Thuisverzorging na ontslag uit het ziekenhuis gezins- en bejaardenhulp, poetsdienst, klusjesdienst, bedeling van warme maaltijden, uitleggen van materiaal,...
  • Verwijzing naar of inschakeling van andere diensten die u kunnen helpen of begeleiden na uw ontslag uit het ziekenhuis i.g.v. financiële problemen, verslavingen en gezins- en huwelijksmoeilijkheden
  • Zoeken naar opname in een revalidatiecentrum, een hersteloord of een aangepast verblijf voor bejaarden.

 

Psychologische dienst

  • In geval van persoonlijke of familiale problemen, zoals relatiemoeilijkheden, depressie, angstgevoelens, eetstoornissen,... kan de behandelende arts de hulp van een psycholoog inroepen voor een psychologisch onderzoek, deskundig advies of begeleiding.
  • Bij vermoeden van cognitieve problemen (geheugen, aandacht, dementie ...) kan de behandelende arts een neuropsychologisch onderzoek aanvragen.
  • Indien u ook na ontslag psychologische hulp nodig heeft, zal de psycholoog u helpen bij een geschikte doorverwijzing.
  • De diagnose kanker veroorzaakt niet enkel bij de patiënt, maar ook bij de omgeving emoties als angst, machteloosheid, verdriet of paniek.  Als ouder, partner, broer of zus beteken je vaak een grote steun, maar hoe ga jij om met de ziekte van je dierbare?  Wat gebeurt er in jouw wereld?  Wat zijn jouw specifieke vragen en zorgen? Lees meer

 

Kinesitherapie, ergotherapie, logopedie en podologie
Kinesitherapie, ergotherapie, logopedie en podologie gebeuren enkel op voorschrift van de behandelende
geneesheer.

Support team palliatieve zorgen
In een ziekenhuis wordt men helaas ook geconfronteerd met ongeneeslijke zieken en met stervende
patiënten. Voor deze patiënten en hun familie staat een team ter beschikking om naast de medische verzorging ook een palliatieve begeleiding te geven. Deze is erop gericht de patiënt een zo goed mogelijke levenskwaliteit te bieden. Het team is samengesteld uit geneesheren, verpleegkundigen, paramedici, een psycholoog en pastorale medewerkers. Het verpleegkundige team van uw afdeling en uw behandelende geneesheer kunnen advies en ondersteuning vragen aan dit team. Samen met u zoeken ze naar een manier om aan uw persoonlijke noden tegemoet te komen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de hoofdverpleegkundige.

Vrijwilligers
De vrijwilligers in het ziekenhuis worden gezien als een grote meerwaarde voor de patiënten. Zij zijn een luisterend oor, een helpende hand of een opbeurende gesprekspartner. Concrete taken kunnen zijn begeleiding van de patiënt naar bijvoorbeeld de kapel, uitdelen van koffie, hulp bij in- en uitpakken van bagage, verzorgen van animatie, e.d. Kortom er ‘zijn’ voor de patiënt. Het ziekenhuis zorgt voor een aangepast kader waarbinnen de vrijwilliger zijn/haar taak op een veilige en correcte manier kan uitvoeren. Zo krijgt elke vrijwilliger een groene polo en een badge voor een duidelijke herkenbaarheid. Heeft u interesse om als vrijwilliger te functioneren in het ziekenhuis, neem dan contact op met het directiesecretariaat (tel. 089 50 50 50 of e-mail info@zmk.be).

Morele, godsdienstige of filosofische bijstand aan gehospitaliseerde patiënten
Opgenomen patiënten kunnen het bezoek vragen van een bedienaar of vertegenwoordiger van hun godsdienst, ofwel van een lekenraadgever die een niet-godsdienstige, morele of filosofische opinie vertegenwoordigt.

Voetraadpleging
Meer info hierover vindt u bij onze deelsite: voetraadpleging.

Ambulante revalidatie

Revalidatiecentrum

Webdesign door en Ziekenhuis Maas en Kempen

Disclaimer