Wat meebrengen voor een spoedopname?

Een correcte administratie ligt aan de basis van een goede zorg- en dienstverlening.
Bij een spoedopname meldt u zich aan via het onthaal van de dienst spoedgevallen.

  Gelieve dan het volgende klaar te houden:
 • identiteitskaart:zonder uw identiteitskaart, kunnen de medewerkers van het onthaal u niet inschrijven.
 • ISI+ of kids ID voor kinderen onder 12 jaar
 • telefoon en GSM-nummer
 • naam van de huisdokter
 • verwijsbrief van de huisdokter
 • Thuismedicatie: lijstje en medicatie in verpakking
 • Bij werkongeval: naam en adres van de werkgever, evenals ongevalsaangifte (verzekering +  polisnummer)

  Voor buitenlande patiënten:
 • De Europese ziekteverzekeringskaart of het E 112 formulier
 • Indien u verzekerd bent bij CZ-Nederland: CZ-pas


Indien u zich aanbiedt op de dienst spoedgevallen zonder verwijsbrief van uw huisarts of zonder tussenkomst van de dienst 100 moet u meer remgeld betalen.
Bij niet urgente situaties, wordt u verondersteld eerst de huisarts van wacht te contacteren.

Hieronder vindt u een overzicht van de wachtdiensten:
www.mediwacht.be
http://www.tandarts.be/index.php?ID=33037

http://www.apotheek.be/apotheker/apotheek-van-wacht

Breng bij opname in het ziekenhuis geen geld of waardevolle voorwerpen mee of geef ze aan familie mee naar huis.

U wordt opgevangen door een ervaren spoedgevallenteam dat de eerste behandeling start en zo nodig beroep doet op artsen van andere specialiteiten voor bijkomend advies.
Hebt u een verwijsbrief mee van de huisarts? De geneesheer, voor wie u bent verwezen, zal worden gecontacteerd, zodat deze u verder kan behandelen op de dienst spoedgevallen.

Webdesign door en ZOL

Disclaimer