Hoe inschrijven voor een spoedopname?

U meldt zich aan bij de balie van de dienst Spoedgevallen. Een medewerker zal uw inschrijving afhandelen. Naargelang uw problematiek zal u onmiddellijk begeleid worden naar een behandelkamer, of zal u naar de wachtzaal verwezen worden.

Indien vooraf inschrijven niet mogelijk is omwille van de dringendheid van uw verzorging, zal een medewerker uw inschrijving in orde maken tijdens uw verzorging.

    Wat moet u zeker melden tijdens uw inschrijving?
  • Indien uw bezoek aan de dienst spoedgevallen verwant is aan een school-, sport- of arbeidsongeval dient u dit te melden.
  • Indien u niet permanent in België woont dient u dit te melden.

Webdesign door en ZOL

Disclaimer