Spoedopname

Een opname op de dienst Spoedgevallen is een gebeurtenis die onverwacht en nooit gelegen komt. Via deze rubriek hopen we u zo goed mogelijk te informeren.

Het ziekenhuis Maas en Kempen beschikt over een gespecialiseerde spoedgevallendienst op campus Maaseik.

Gespecialiseerde spoedgevallen
Patiënten die in een dringende of levensbedreigende situatie verkeren, dringende medische verzorging nodig hebben of na verwijzing van de huisarts worden 24 uur op 24 uur efficiënt opgevangen en verzorgd door een gespecialiseerd team van verpleegkundigen en spoedartsen.
Deze campus beschikt over een MUG-team in de regio Noordoost Limburg.
De dienst bevindt zich aan de achterkant van het ziekenhuis en heeft een aparte ingang (zie plan).

Dienst Spoedgevallen
Ziekenhuis Maas en Kempen
Diestersteenweg 425
3680 Maaseik
Tel. 089 506 000
Fax. 089 561 207

Meer lezen...

Wat meebrengen?

Hoe inschrijven?

Wie verwittigen?

Familieleden en bezoekers

Wachttijden

Onze voornaamste opdracht is patiënten met een onmiddellijk levensbedreigende aandoening zo snel mogelijk de eerste zorgen toe te dienen. De meest urgente aandoeningen zullen dan ook prioritair behandeld worden. Wees ervan overtuigd dat wij daarnaast al het mogelijke doen om de wachttijden voor iedereen zo kort mogelijk te houden.

Webdesign door en ZOL

Disclaimer