Wat meebrengen voor een raadpleging?

  • Uw (elektronische) identiteitskaart:zonder uw identiteitskaart, kunnen de medewerkers van het onthaal u niet inschrijven.
  • ISI+ of kids ID voor kinderen onder 12 jaar
  • Sociale identiteitskaart (SIS-kaart)
  • Uw ziekenboekje met bijbehorende identificatieklevers (enkel indien ID of siskaart niet beschikbaar zijn)
  • EU - Europese verzekeringskaart (voor spoedgevallen)
  • E112 formulier bij geplande opname of dagopname
  • De verwijsbrief van uw huisarts (indien u die heeft)
  • Eventuele röntgenfoto's, bloeduitslagen, uitslagen van andere onderzoeken (bijvoorbeeld elektrocardiogram),...
  • Een lijst van geneesmiddelen die u momenteel neemt

Webdesign door en ZOL

Disclaimer