Wie verwittigen bij een gewone opname?

Wij brengen uw huisarts op de hoogte van uw opname. Er zijn echter partijen die u zelf op de hoogte moet brengen:

Uw ziekenfonds
Door uw opname kunt u tijdelijk arbeidsongeschikt zijn. In dit geval moet u uw ziekenfonds tijdig en op correcte wijze verwittigen. Zoniet verliest u een deel van uw ziektevergoeding. Een correcte aangifte van arbeidsongeschiktheid gebeurt steeds via het formulier 'Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid', ook bekend als 'Vertrouwelijk'. Het attest wordt ingevuld door de behandelende arts. Het ingevulde attest stuur je of bezorg je tegen ontvangstbewijs aan de adviserend geneesheer. De poststempel of het ontvangstbewijs geldt als bewijs van een tijdige indiening.

Uw verzekeringsmaatschappij
Patiënten met een particuliere verzekering verwittigen best hun verzekeringsmaatschappij.

Uw werkgever
Breng uw werkgever op de hoogte van een eventuele arbeidsongeschiktheid.

Webdesign door en ZOL

Disclaimer