Vertrek bij een gewone opname

Uw behandelende geneesheer deelt u mee wanneer u het ziekenhuis mag verlaten. De verantwoordelijke verpleegkundige zal met u de nodige afspraken maken. U zal informatie krijgen over de controleraadplegingen, een eventueel dieet en de voorgeschreven geneesmiddelen. De afspraken worden nauwkeurig opgeschreven in uw ontslagdossier. Indien u toch nog vragen zou hebben, aarzel dan niet deze te stellen.

Bewaar zorgvuldig ieder medisch document dat u bij ontslag wordt meegegeven en volg stipt de raadgevingen op in verband met uw verdere behandeling en medicatie. U krijgt van de geneesheer een voorlopig medisch verslag mee voor uw huisarts. Het definitief verslag zal zo vlug mogelijk aan de huisarts bezorgd worden.

Geef bij uw vertrek het groene ontslagdocument af aan het onthaal. Deze dienst moet over de nodige gegevens beschikken om uw vertrek te registreren. Bij uw vertrek kunt u aan het onthaal de voorlopige afrekening, die afhankelijk is van uw verzekeringsstatus en het aantal dagen van uw verblijf, betalen (contant of via Bancontact/Maestro/Mastercard/Visa).

De ziekenhuisfactuur wordt u naderhand toegezonden. Voor eventuele vragen over de inhoud van de factuur kunt u tijdens de kantooruren contact opnemen met de facturatiedienst (tel.: 089 505 050). Voor inlichtingen omtrent de rubriek 'apotheek' kunt u contact opnemen met de dienst Apotheek (tel. 089 505 050). Indien u vragen heeft betreffende de betaling kunt u contact opnemen met de financiële dienst (tel.: 089 505 050).

Wenst u met een ziekenwagen of taxi naar huis gebracht te worden, vraag dat dan tijdig aan de verpleegkundige. Deze zal hiervoor het nodige doen. Houd er wel rekening mee dat uw verzekeringsinstelling niet altijd alle kosten vergoedt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienst patiëntenbegeleiding of met uw ziekenfonds. Indien u, tegen advies van de geneesheer in, toch het ziekenhuis wilt verlaten, dient u een verklaring te ondertekenen waarin u de geneesheer en het ziekenhuis van elke verantwoordelijkheid ontslaat.

Webdesign door en ZOL

Disclaimer