Uw verblijf

Rookverbod
In het ziekenhuis geldt een algemeen rookverbod op grond van het Koninklijk Besluit van 13 december 2005.

Telefoon / Televisie / Internet
Indien u op de kamer over een telefoon beschikt, kunt u via een code gebruikmaken van een rechtstreekse buitenlijn en kunt u tevens telefonische oproepen rechtstreeks ontvangen (telefoonnummer is vermeld op het toestel). De code ontvangt u na ondertekening van de opnamedocumenten. De kosten van uw uitgaande gesprekken worden u aangerekend. We wijzen u erop dat de gesprekskosten in het ziekenhuis aanzienlijk duurder zijn dan de gesprekskosten thuis.

Om uw verblijf in het ziekenhuis aangenamer te maken, is in iedere kamer een televisie voorzien. Het gebruik hiervan is gratis. De afstandsbediening is afgestemd op de tv-toestellen van het ziekenhuis en is elders niet bruikbaar. Het ziekenhuis beschikt tevens over een infokanaal.

Het ziekenhuis beschikt over een draadloos netwerk. U kunt hier gratis gebruik van maken. Hiervoor dient u te connecteren met "ZMK-Guest".

Gsm-gebruik
Het gebruik van gsm-toestellen is wettelijk niet toegelaten in het ziekenhuis. Een gsm kan immers medische
toestellen beïnvloeden en vormt een gevaar voor patiënten die met een dergelijk medisch toestel zijn verbonden. Wij vragen u om uw gsm uit te schakelen in de nabijheid van medische toestellen.
De draagbare telefoons die artsen en personeel bij zich hebben zijn geen gsm's. Deze decttoestellen zijn speciale ziekenhuistelefoons die geen storingen veroorzaken.

Rolstoelen
In de inkomhal staan rolstoelen ter beschikking. U kunt ze gebruiken door betaling van een waarborg van 1 euro. Deze krijgt u na gebruik terug.

Maaltijden
U heeft iedere dag de keuze tussen 2 menu’s voor uw middagmaal. De keuzemenu’s worden u bezorgd door de verantwoordelijke verpleegkundige of zijn te lezen op het infokanaal van de tv op de kamer. Gelieve uw keuze op het formulier aan te duiden.

Dieetvoeding
Volgt u thuis een dieet, dan dient u dit te melden aan de verantwoordelijke verpleegkundige. Hij/zij verwittigt de diëtiste die verantwoordelijk is voor uw afdeling. U krijgt een aangepaste voeding, naargelang het voorgeschreven dieet. Tijdens uw verblijf zal de diëtiste aan u of aan een familielid het voorgeschreven dieet uitleggen. Voor dieetpatiënten is er geen keuzemenu mogelijk.

Cafetaria
Het cafetaria is gelegen op het gelijkvloers en is toegankelijk voor iedereen. Wel vragen wij u een kamerjas te dragen.
De openingsuren kan u rechts op het scherm raadplegen.

Briefwisseling
Brieven worden dagelijks door de verpleegkundigen op uw kamer bezorgd. Wenst u zelf een brief te verzenden
dan dient u deze zelf te frankeren en kan deze afgegeven worden aan het onthaal of meegegeven worden aan de verpleegkundige van uw afdeling. De kosten hiervan worden u aangerekend. Indien u in het ziekenhuis briefwisseling of uw krant wenst te ontvangen, geef dan steeds het juiste adres op:

Voor campus Maaseik:
Ziekenhuis Maas en Kempen
Uw naam en voornaam, kamernummer
Diestersteenweg 425, 3980 Maaseik

Kapper / Kapster / Pedicure
Indien u behoefte heeft aan een bezoek van een kapper of kapster, kunt u contact opnemen met de hoofdverpleegkundige. De kapper of kapster dient contant betaald te worden.
Voor verzorging van voeten en nagels kunt u beroep doen op de diensten van de pedicure. U meldt dit
aan de hoofdverpleegkundige. De pedicure dient contant betaald te worden.

Schoonmaakdienst
Onze schoonmaakdienst zorgt ervoor dat de kamers, de toiletten, de gangen en trappenhallen visueel en
hygiënisch schoon zijn. Zij werken hierbij volgens gestandaardiseerde werkmethodes en regelmatig worden
er kwaliteitscontroles uitgevoerd. Omdat kiemen zich bij voorkeur vermenigvuldigen in een zeer vochtige omgeving, wordt er, in tegenstelling tot vroeger, enkel waar nodig (klam)vochtig gereinigd. Door een juiste dosering van de producten en dankzij moderne materialen (zoals microvezeldoeken), leidt dit tot betere schoonmaakresultaten.

Defecten en schade
Stelt u vast dat er op uw kamer iets stuk of beschadigd is, dan kunt u dat melden aan een verpleegkundige,
die de melding doorgeeft aan onze technische dienst.

Webdesign door en ZOL

Disclaimer