Wat meebrengen bij een gewone opname?

  Voor de administratie
 • Uw (elektronische) identiteitskaart: zonder uw identiteitskaart, kunnen de medewerkers van het onthaal u niet inschrijven. 
 • ISI+ of kids ID voor kinderen onder 12 jaar
 • Uw ziekenboekje met bijbehorende identificatieklevers (enkel indien ID of siskaart niet beschikbaar zijn)
 • Pasje hospitalisatieverzekering Lees meer
 • Indien het een arbeidsongeval betreft: naam en adres van de werkgever, naam en polisnummer van de arbeidsongevallenverzekering
 • Naam, adres en telefoonnummer van de perso(o)n(en) die wij eventueel kunnen contacteren tijdens uw verblijf
 • Geld om een voorschot te betalen, verrichtingen via Bancontact, Maestro, Mastercard, Visa, ... zijn mogelijk
 • In voorkomend geval: een betalingsverbintenis van het OCMW of van een verzekeringsmaatschappij
 • EU - Europese verzekeringskaart (voor spoedgevallen)
 • E112 formulier bij geplande opname of dagopname
 • Indien u verzekerd bent bij CZ-Nederland: CZ-pas


  Voor uw verblijf
 • Persoonlijk linnen en kledij: nachtkledij, ondergoed, kamerjas en pantoffels
 • Handdoeken, washandjes, zeep, tandenborstel, tandpasta, scheergerief,...


  Medische gegevens
 • Eventuele röntgenfoto's, bloeduitslagen, uitslagen van andere onderzoeken (bijvoorbeeld elektrocardiogram),...
 • Verwijsbrief van uw huisarts
 • Geneesmiddelen die u momenteel neemt (indien u geneesmiddelen neemt waarvoor u een goedkeuring voor terugbetaling door het ziekenfonds heeft, dan dient u deze goedkeuring mee te brengen)
 • Bloedgroepkaart (indien u deze bezit)
 • Beschrijving van een eventueel dieet dat u volgt
 • Het vooropnameformulier dat u van uw behandelende arts vooraf gekregen heeft
 • Een ingevulde vragenlijst anesthesie indien uw behandelende arts u deze vooraf ter invulling overhandigde

Belangrijke informatie


Wij raden u aan om geen grote geldsommen of waardevolle voorwerpen mee te brengen. Het ziekenhuis kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.

Mocht er tijdens uw verblijf ondanks alle veiligheidsmaatregelen toch diefstal worden vastgesteld, verwittig dan zo snel mogelijk een verpleegkundige, zodat de nodige stappen ondernomen kunnen worden.

Webdesign door en ZOL

Disclaimer