Patiënten

Raadplegingen
Ziekenhuis Maas en Kempen telt ongeveer 100 artsen. Om een arts te raadplegen, dient u op voorhand een afspraak te maken.
Voor sommige raadplegingen en alle onderzoeken hebt u een schriftelijke verwijsbrief van uw arts nodig. 

Afspraak maken

U kan op diverse wijzen een afspraak boeken:

Online

U kan bij verschillende medische diensten online een afspraak maken.  Het afsprakenportaal is beschikbaar voor patiënten met een Belgische identiteitskaart (eID) of een Kids-ID en voor patiënten die beschikken over een afspraakcode en patiëntnummer dat hen werd meegegeven door ZMK.

Online een afspraak maken

U meldt zich aan zoals u dat ook doet bij de overheid.

  • Met een kaartlezer en eID
  • Via itsme

Indien u beschikt over een afspraakcode en patiëntnummer kan u die gebruiken om aan te melden.

Voor meer informatie over het online beheer van uw afspraken, raadpleeg de veelgestelde vragen.

Telefonisch

Bij de meeste artsen kan u een afspraak maken via het centrale afsprakenbureau. Dit is bereikbaar van maandag t.e.m. vrijdag tussen 8u30 en 18u00 op het nummer 089/50 50 50.

Bij de overige artsen dient u een afspraak te maken via hun medisch secretariaat.  Op de persoonlijke pagina van de arts vindt u het afsprakennummer terug.
Via onderstaande links kan u een arts opzoeken. 

Alfabetische lijst medische specialismen

Alfabetische lijst artsen

Wat meebrengen voor een raadpleging?

Hoe inschrijven voor een raadpleging?

 

Afspraak wijzigen of annuleren

Indien uw geplande afspraak niet kan doorgaan, gelieve dit dan zo snel mogelijk te melden.  Als u dit niet doet,  kan het zijn dat er kosten in rekening worden gebracht.

U kan een afspraak wijzigen of annuleren door ONLINE aan te melden of door telefonisch contact op te nemen met de betrokken dienst of het centrale afsprakenbureau.

 

Opname
Een opname in het ziekenhuis brengt heel wat vragen met zich mee. Via deze rubriek proberen we een antwoord te geven op veelgestelde vragen.

Gewone opname

Dagopname

Spoedopname

Verpleegdiensten
Ons ziekenhuis beschikt over verschillende verpleegdiensten. Elke verpleegdienst heeft haar specifieke eigenschappen. De verzorging van de patiënt is de prioriteit van de verpleegdienst. Lees meer

Overige dienstverlening
Tijdens uw verblijf in ons ziekenhuis staan er diverse ondersteunende diensten voor u klaar. Paramedici zoals kinesitherapeuten en ergotherapeuten helpen mee aan uw lichamelijke herstel. Daarnaast staat er een psychologische en sociale dienst voor u klaar. Lees meer

De kostprijs
De kostprijs van uw ziekenhuisopname is afhankelijk van diverse factoren. Via deze rubriek trachten we u zo goed mogelijk in te lichten over de mogelijke kosten. Lees meer

Ombudsdienst
Soms gebeurt het dat iets niet verloopt zoals u verwachtte en kan er ontevredenheid ontstaan. In dit geval kunt u beroep doen op de ombudsdienst. De ombudsdienst neemt een neutrale houding aan voor de behandeling van uw klacht. Lees meer

Aansprakelijkheid
Ziekenhuis Maas en Kempen is niet voor alle beroepsbeoefenaars die in het ziekenhuis werkzaam zijn aansprakelijk.

Het ziekenhuis is enkel aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van de medewerkers die in loondienst van het ziekenhuis werken.
Dit zijn verpleegkundigen, vroedkundigen, kinesisten, apothekers en andere medewerkers.

Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van zelfstandige beroepsbeoefenaars die werkzaam zijn in het ziekenhuis.
Dit zijn bijvoorbeeld (tand-)artsen, kinesisten, podologen en andere (para-)medische beroepsbeoefenaars.

Eventuele vragen in verband met de aansprakelijkheid van een welbepaalde beroepsbeoefenaar mag u richten tot de ombudsdienst van het ziekenhuis: mevrouw Kim Moors, Diestersteenweg 425, 3680 Maaseik op het nummer 089 50 50 60 of per mail ombudsdienst@zmk.be

Verzekeringsstatus
Alle beroepsbeoefenaars, zowel die in loondienst als de zelfstandigen, die werkzaam zijn in Ziekenhuis Maas en Kempen zijn voldoende verzekerd.

Conventiestatus
Binnen Ziekenhuis Maas en Kempen zijn alle artsen, ongeacht of ze al of niet geconventioneerd zijn, gehouden aan de conventietarieven.

Meer informatie omtrent de conventiestatus van een welbepaalde zorgverstrekker kan u vinden op de website van het RIZIV:

https://www.inami.fgov.be/webprd/appl/psilverpages/nl/

Afspraak maken

Om een arts te raadplegen, dient u op voorhand een afspraak te maken.

U kan online een afspraak maken of via het centrale afsprakenbureau.
Het afsprakenbureau is bereikbaar van maandag t.e.m. vrijdag tussen 8u30 en 18u00.

Telefoon: 089 50 50 50

Webdesign door en Ziekenhuis Maas en Kempen

Disclaimer