Toepassingen voor medewerkers

Medewerkers van Ziekenhuis Maas en Kempen dienen zich hiervoor tijdens de kantooruren te wenden tot de dienst informatica op het tel.nr. +3289 505 200.

Informatie voor nieuwe medewerkers

Nieuwe medewerkers kunnen diverse bronnen aanboren om de introductie zo vlot mogelijk en gestructureerd te laten verlopen.  Algemeen is er de “Welkombrochure” en “De Infodag”.

Nieuwe medewerkers van het verpleegkundig-paramedisch departement krijgen bovendien een peter of meter toegewezen en een introductie door de referentieverpleegkundige voor nieuwe medewerkers (Rita Cox, 089 505 140, r.cox@zmk.be).

Via de afdelingsspecifieke introductiebrochures kan u praktische en algemene informatie terugvinden i.v.m. de specifieke werking van de eigen dienst.

Webdesign door en Ziekenhuis Maas en Kempen

Disclaimer