Disclaimer

INHOUD


Inhoud website

Ziekenhuis Maas Kempen (ZMK) biedt op deze website informatie aan die met veel zorg werd samengesteld. Toch kan ZMK niet continu de juistheid of de volledigheid van deze informatie garanderen. Indien Ziekenhuis Maas Kempen verwittigd wordt van foute gegevens op de website, dan zal ze die informatie zo spoedig mogelijk verbeteren, verwijderen of aanvullen. 

De medische informatie op deze website is algemeen en kan geen diagnose door een arts vervangen. Bij vragen raadpleegt u best de behandelende arts of verpleegkundige.

Veiligheid en beschikbaarheid

ZMK kan geen garantie bieden over de veiligheid, noch over de continue beschikbaarheid van deze website en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de schade die hier, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg van is.

Intellectuele eigendom

De gegevens en het beeldmateriaal op deze website zijn in principe eigendom van ZMK. ZMK geeft de toelating om de gegevens op deze website af te drukken en te gebruiken op voorwaarde dat deze gegevens louter voor eigen informatieve doeleinden worden aangewend. Verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie ten behoeve van derden van de aangeboden informatie  is enkel mogelijk mits uitdrukkelijke toestemming van ZMK. U kunt hiervoor contact opnemen met het directiesecretariaat van ZMK (c.langens@zmk.be).

Aansprakelijkheid

Ziekenhuis Maas Kempen kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van het gebruik van deze website of websites waarnaar wordt verwezen, noch van de inhoud van deze website.

De informatie van de website heeft een louter algemeen karakter en is niet direct bestemd voor individuele personen noch voor concrete situaties. Alle verantwoordelijkheid berust steeds uitsluitend bij degene die de betreffende informatie gebruikt, op welke wijze ook.

Persoonsgegevens

In geval persoonsgegevens door de gebruiker worden verstrekt, zal ZMK deze altijd verwerken conform de geldende wetgeving. De verwerking van persoonsgegevens blijft altijd beperkt tot de beoogde doelstelling. ZMK maakt persoonsgegevens niet bekend aan derden.

Cookie policy

De cookies die ZMK gebruikt, zijn veilig en worden nooit gebruikt voor advertenties. Ze worden gebruikt om uw bezoek aan de website te verbeteren en om bepaalde diensten aan te bieden.

ZMK slaat geen informatie op die direct aan u gerelateerd is. Informatie verzameld met behulp van cookies wordt enkel gebruikt om eventuele fouten te identificeren en de website te optimaliseren.


versienr. 1 - versiedatum: 17 juni 2015

Webdesign door en ZOL

Disclaimer