Ziekenhuishygiëne

De belangrijkste opdracht van de dienst ziekenhuishygiëne is volgens het KB van 24 april 2007, het voorkomen van zorginfecties. Zorginfecties zijn infecties opgelopen tijdens of in aansluiting op een verblijf in het ziekenhuis.

Iedere patiënt die in een ziekenhuis opgenomen wordt, loopt het risico om door zijn behandeling een ziekenhuisinfectie op te lopen. Vooral mensen met een daling van de algemene weerstand zijn hiervoor vatbaar. Om de strijd tegen ziekenhuisinfecties aan te gaan is in het ziekenhuis een team voor ziekenhuishygiëne actief.

Om het algemeen doel van ziekenhuishygiëne te bereiken werkt dit team voornamelijk aan een goed isolatiebeleid en trachten zij ervoor te zorgen dat alle medewerkers een goede handhygiëne nastreven.

Hier kan u meer informatie terugvinden over hoe wij ziekenhuisinfecties proberen te vermijden en op welke manier u als patiënt hiertoe kan bijdragen.

Leden van het team voor ziekenhuishygiëne:

Dr. Sarah Resseler Geneesheer- ziekenhuishygiënist
Dhr. Marc Vandevelde Microbioloog
Mevr. Iris Schroyen Zorgcoördinator / verpleegkundig ziekenhuishygiënist
Mevr. Kim Moors Zorgcoördinator / ziekenhuishygiënist
Dhr. Johan Cox Verpleegkundig- en paramedisch directeur
Mevr. Corinna Op’t Eyndt Zorgcoördinator / ziekenhuishygiënist

Ziekenhuishygiëne brochures

Webdesign door en ZOL

Disclaimer