Basisprincipes van invasieve pijnbehandelingen

Voorbereidende informatie

 • Meld ons indien u bloedverdunners neemt. Zij zorgen ervoor dat uw bloed dun genoeg blijft zodat er geen bloedstolsels ontstaan in de bloedcirculatie. De bloed verdunnende werking heeft ook een keerzijde: het risico op nabloeden bij een ingreep is groter. Sommige medicaties moeten op voorhand gestopt worden of vervangen worden door een ander geneesmiddel. Dit wordt u medegedeeld op de consultatie.
 • Indien u ziek bent, koorts heeft op de dag van de behandeling, of niet aanwezig kan zijn op de afspraak, gelieve dan contact op te nemen.
 • U hoeft niet nuchter te zijn op de dag van de ingreep, dus u mag alvorens de behandeling nog iets eten en drinken. Laat uw waardevolle spullen (bv: juwelen) thuis!
 • U hoeft geen nachtkledij mee te brengen.  Het is voor u als patiënt aangenaam om een kamerjas mee te brengen die u kan aandoen van de afdeling naar de behandelkamer.
 • Na inschrijving aan het onthaal mag u zich naar de dagklinische ingrepenzaal 3 begeven, waar u een bed/zetel toegewezen krijgt. De verpleegkundige brengt u naar de behandelzaal per rolstoel of bed, afhankelijk van de behandeling.
 • Indien u een hospitalisatieverzekering heeft, mag u die meebrengen.
 • Meld ons voor de start van de behandeling indien u gekende allergieën heeft voor jodium, contrastvloeistof, kleurstof latex of andere producten.
 • Aangezien we met röntgenstralen werken is het belangrijk om te weten of u zwanger bent.
 • Uw verblijf in het ziekenhuis – dagopname - (opname tot vertrek) duurt ongeveer  2 - 3u.

 

 • Na een diagnostische proefblokkade komt de arts u na ongeveer een half uur evalueren. Probeer in tussentijd uw pijn uit te lokken door bewegingen uit te voeren die in normale omstandigheden pijn doen. Indien er 50% klachtenreductie is, zal u een tweede afspraak krijgen voor uw definitieve behandeling.
 • Na een proefblokkade heeft u diezelfde dag (of ten laatste één dag later) terug pijn. Proefblokkades hebben slechts een tijdelijk effect.

 

 • Na de behandeling mag u geen voertuigen besturen (auto, bromfiets, …) gedurende 24 uren.
 • Neem geen belangrijke beslissingen en teken geen documenten in / tijdens de eerste 24u.

 

Mogelijke nevenwerkingen en complicaties

 • Hoewel de behandeling en de toegediende producten erg veilig zijn, kunnen er uitzonderlijk complicaties optreden.
 • Er bestaat een kleine kans op een bloeding, infectie, zenuwbeschadiging en eventueel pijn door de prik zelf.
 • Soms wordt er tijdens de behandeling een bloedvat geraakt, waardoor een kleine bloeding kan ontstaan. Dit vormt geen probleem wanneer u geen bloedverdunners heeft ingenomen (of tijdig gestopt werden).
 • Corticosteroïden kunnen een ontregeling van diabetes veroorzaken.
 • Het plaatselijke verdovingsmiddel kan aanleiding geven tot een daling van uw bloeddruk.
 • Zowel corticosteroïden alsook het verdovingsmiddel, kunnen aanleiding geven tot een allergische reactie.
 • Een tijdelijk gevoel van krachtsvermindering, tintelingen, zwaartegevoel is normaal en herstelt spontaan.
 • Er kan “napijn” zijn door geïrriteerd weefsel. Neem dan een pijnstiller.
 • Bij zware problemen gedurende de eerste 24u: contacteer uw huisarts of de dienst spoedgevallen van ZMK op campus Maaseik: 089/ 509 205.

 

Resultaten

 • Het effect van cortisone is ten vroegste merkbaar na 24u. Na 3 weken wordt er een controleafspraak bij de arts gemaakt.
 • Het effect van een proefblokkade is slechts tijdelijk, dezelfde dag of zeker de dag nadien is de pijnstilling uitgewerkt.
 • Een stroombehandeling kan tot enkele weken nadien een vermeerdering van pijn teweeg brengen door het geïrriteerd weefsel. Daarna is er een progressieve vermindering van pijn. Een controle afspraak vindt plaats na een 6-tal weken.

Webdesign door en ZOL

Disclaimer