Wetgeving patiënten rechten

In België bestaan verschillende wetten die het handelen bij het levenseinde regelen.
De patiënt heeft onder andere recht op:


Voor verschillende handelingen bestaat een wettelijk kader vervat in de wet voor patiënten rechten.

ZMK staat voor een kwalitatieve zorgverlening en zal binnen het wettelijk kader al het nodige doen, om aan de noden en vragen van de patiënt tegemoet te komen, met als doel onnodig lijden te voorkomen.

Webdesign door en ZOL

Disclaimer