Euthanasie

Veel voorkomende misvatting in de praktijk:

De wilsverklaring betreffende euthanasie is alleen van toepassing in geval van een onomkeerbaar coma. Deze is dus niet van toepassing bij eender welke andere ziekte waarbij de patiënt zelf geen beslissing meer kan nemen, bijvoorbeeld dementie, hersenbeschadiging, Alzheimer, ...

Een verzoek tot euthanasie kan dus enkel ingediend worden door een bewuste patiënt!


 

Wetgeving

“Euthanasie” is het opzettelijk levensbeëindigend handelen door een arts op een vrijwillig, uitdrukkelijk en herhaaldelijk verzoek van een patiënt die in een medisch uitzichtloze situatie verkeert”.
Sinds 2002 is Euthanasie in België onder bepaalde voorwaarden bij wet toegelaten.

Omdat wetgevingen met regelmaat veranderen wordt hier verwezen naar de wetgeving.

Verzoek tot euthanasie: korte weergave van belangrijke onderdelen uit de wet

 • De arts heeft het recht hier wel of niet op in te gaan. Bij weigering dient hij dit wel te motiveren en de patiënt verder te verwijzen.
 • De arts pleegt geen misdrijf indien aan de wettelijke voorwaarden voldaan is.
 • Het verzoek is vrijwillig en herhaald, niet tot stand gekomen door externe druk.
 • De patiënt dient de vraag meermaals te stellen aan de arts, gespreid over een redelijke termijn.
 • De patiënt bevindt zich in een uitzichtloze situatie van ondraaglijk lichamelijk of psychisch lijden, ongeneeslijk, al dan niet in een terminale fase.
 • De arts moet de vraag grondig doornemen en de mogelijkheid van palliatieve zorg bespreken.
 • Een tweede onafhankelijke arts moet de patiënt onderzoeken. In geval van een niet-terminale patiënt dient een consult van een derde arts ingeroepen te worden en is er een wachttijd van minstens één maand na het vervullen van de wettelijke voorwaarden.
 • Het verzoek dient schriftelijk te worden vastgelegd, gedateerd en ondertekend door de patiënt of door een vertrouwenspersoon. (wilsverklaring inzake euthanasie)
 • Het verzoek is steeds te herroepen door de patiënt


Indien aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan, kan het verzoek van een euthanasievraag positief beoordeeld worden.

Wilsverklaring euthanasie

 • De wilsverklaring kan geregistreerd worden in elk gemeentehuis. De verzoeker krijgt dan een bevestigingsbrief en een kaartje waarop staat dat  de wilsverklaring inzake euthanasie is geregistreerd. Die kan men aan de identiteitskaart/legitimatiebewijs toevoegen.
 • Een wilsverklaring wordt opgesteld in aanwezigheid van twee meerderjarige getuigen. Minstens één van de twee getuigen mag geen materieel belang hebben bij het overlijden.
 • Deze wilsverklaring is bij wet maar vijf jaar geldig.

Webdesign door en ZOL

Disclaimer