Informatie over beslissingen bij ernstige ziekte en het levenseinde

Het naderen van het levenseinde is een emotioneel en dikwijls onvoorspelbaar gebeuren, waarbij soms nog vele beslissingen dienen genomen te worden.

Hoe wenst men nog behandeld te worden, wat als men zelf niet meer in staat is om beslissingen te nemen, hoe werkt een wilsverklaring, wat met euthanasie, pijn, …
Dankzij de huidige wetgevingen kan men zijn wil neerschrijven met betrekking tot het levenseinde, zelfs als men zich nog in een gezonde toestand bevindt.
Over een aantal begrippen rond het levenseinde bestaat echter nogal wat onduidelijkheid en verwarring.

Via deze deelsite wordt getracht een aantal begrippen te verklaren, wordt weergegeven waar de betreffende wetgevingen terug te vinden zijn en hoe de zorgverleners van ZMK trachten deze wetgevingen in de praktijk om te zetten.

Indien u na het lezen toch nog vragen heeft, kan u steeds terecht bij de leden van onze patiëntenbegeleiding en palliatief supportteam.

 


Psycholoog Petra van Rens: 089/505 500 
Palliatief verpleegkundige Ann Peeten: 089/505 520 


Webdesign door en ZOL

Disclaimer