Team

obesitasteamHet obesitasteam is multidisciplinair samengesteld en bestaat uit chirurgen, een endocrinoloog, een radioloog, diëtisten en een klinisch psycholoog. Zij trachten, elk vanuit hun eigen specialisatie, intensief samen te werken om u te screenen en te begeleiden in het bereiken van een gezond gewicht.

Chirurgen: zij zullen nagaan of u aan alle voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor de ingreep en voeren deze nadien ook uit. Zowel voor als na de ingreep zal u op consultatie komen om de opvolging te optimaliseren.  
   
dr. Bessemans Steven
 

 
Werkzaam in ZOL Campus Maas en Kempen  
   
dr. Bessemans Steven  
   
dr. Claessens Frank
 

 
Werkzaam in ZOL Campus Maas en Kempen en Obesitascentrum  
   
dr. Claessens Frank

Ik heb reeds zo'n 20 jaar ervaring chirurgie, en met een specialisatie in bariatrische chirurgie. ( bariatrische chirurgie = chirurgie met als doel gewicht te verminderen bij patiënten met ernstig overgewicht). Tijdens de opvolging van de patiënten bleek al snel dat bij het bestrijden van overgewicht meer komt kijken dan een chirurgische ingreep. Een multidisciplinaire aanpak is een must bij de aanpak van overgewicht. Vanuit deze visie is het Centrum voor Gewichtsbegeleiding ontstaan.

Het samenbrengen van de verschillende disciplines heeft tot doel om jou als cliënt beter te begeleiden en een behandeling op maat uit te werken. Overgewicht aanpakken, m.a.w. komen tot een blijvende en goede gewichtsbeheersing, betekent immers in kleine stappen komen tot gedragsverandering op lange termijn, zodat het leefbaar en haalbaar blijft.ngreep. Een multidisciplinaire aanpak is een must bij de aanpak van overgewicht. Vanuit deze visie is het Centrum voor Gewichtsbegeleiding ontstaan.

 
   
Endocrinoloog: hij zal onderzoeken of uw lichaam zich in een goede conditie bevindt om een ingreep te ondergaan en of er onderliggend bepaalde afwijkingen aanwezig zijn. Hiertoe wordt een bloedafname gedaan en zal er een hartfilmpje worden genomen. Indien nodig volgt er bijkomend een fietsproef en een test voor de longfunctie.  
   
dr. Marcq Philippe
 

 
Werkzaam in ZOL Campus Maas en Kempen
 
   

dr. Marcq PhilippeOp basis van een uitgebreide internistisch-endocrinologische screening wordt gepeild naar een mogelijke medische oorzaak van overgewicht/obesitas.

Enerzijds is het belangrijk om eventuele hormonale oorzaken van overgewicht/obesitas vast te stellen. Het is immers fout om alleen het obesitasprobleem aan te pakken zonder eerst de onderliggende aandoening te behandelen. Anderzijds moet ook voldoende aandacht worden besteed aan het opsporen van eventuele stofwisselingsproblemen als gevolg van overgewicht/obesitas zodat deze tijdig hunnen worden behandeld. Jaarlijks worden er verschillende problemen in verband met de schildklier, hypofyse, bijnieren, bloedsuiker, cholesterol en triglyceriden vastgesteld. Tevens wordt diabetes in een vroeg stadium opgespoord.

Een uitgebreide internistische check-up besteedt niet alleen aandacht aan de algemene gezondheidstoestand van de patiënt maar onderzoekt ook of de patiënt in aanmerking komt voor een eventuele operatieve ingreep. Een uitgebreid radiologisch bilan wordt opgemaakt bestaande uit een slokdarm-maag-dunnedarm studie, waarbij wordt gekeken naar eventuele hernia- of refluxproblemen van de maag, of de configuratie en de vorm van de slokdarm-maag-duodenum normaal zijn en er geen inflammatoire of neoplastische letsels aanwezig zijn.

 
   
dr. Yücel H.  

 
Werkzaam in ZOL Campus Maas en Kempen
 
   
dr. Yücel H.  
   
Radioloog: bij hem worden er foto’s gemaakt van de longen en het maagdarmstelsel (RX-thorax en RX-SMD). Zo wordt de anatomie (vorm) van de maag en eventuele aanwezige letsels nagekeken.  
 
Diëtisten: zij zullen eerst trachten om een zo duidelijk mogelijk zicht te krijgen op uw huidig eet- en leefpatroon. Daarna zullen ze u helpen een gezond en gevarieerd voedingspatroon aan te leren om dit levenslang vol te houden. Voedings- en leefstijlaanpassingen zijn noodzakelijk om op termijn een goed resultaat te bekomen. Er worden zowel individuele als groepssessies voorzien.
 
Michaela Bellemans & Liliane Claes  

 
Werkzaam in ZOL Campus Maas en Kempen
 
   
Michaela Bellemans en Liliane ClaesMichaela Bellemans (opvolging) tel.: 089 505 551
Liliane Claes (screening) tel.: 089 505 550

Bereikbaar op:
- maandag 8u - 9u
- donderdag 11u30 - 12u30
 
 
Klinisch Psycholoog: bij de start van het obesitastraject zal zij in een intakegesprek samen met u de verschillende psychosociale aspecten bespreken die gepaard gaan met obesitas. Daarnaast wordt uw motivatie in kaart gebracht. Ook tijdens het verdere voor- en natraject worden groepssessies en individuele gesprekken aangeboden. Dit is belangrijk omdat bariatrische chirurgie een grote verandering in uw leven teweegbrengt, wat onvermijdelijk met heel wat aanpassingen gepaard gaat. Tijdens deze gesprekken wordt u hierin begeleid.
 
Anne Jans
 

 
Werkzaam in ZOL Campus Maas en Kempen
 
   
Babet Nulens tel.: 089 505 505

Bereikbaar op:
- maandag 8u30 - 9u30
- vrijdag 12u - 12u30
 
 
Secretaresse: Birte Heylen & Dana Styven
 

 
Werkzaam in ZOL Campus Maas en Kempen
 
   
Birte Heylen en Dana StyvenBereikbaar op het nummer 089 505 710

Op maandag van 15u - 17u
Op donderdag van 9u - 11u
 

Meer weten?

Gewichtsbegeleiding

Webdesign door en ZOL

Disclaimer