Behandelingen - algemene info

Persoonlijke aanpak

Alle kennis en ervaring op het gebied van obesitas zijn samen gebracht in onze verschillende programma's. Consultaties bij dieetisten, psycholoog, bewegingsprogramma's en chirurgische ingrepen maken deel uit van de mogelijkheden om gezond af te vallen.

Gezond afslanken

Verandering van uw levensstijl en eetpatroon in combinatie met meer bewegen zij belangrijke stappen om een gezond gewicht te bereiken. Afhankelijk van uw situatie kan een chirurgische ingreep een aanvullende methode zijn om gezond af te vallen. Een operatie is geen wondermiddel, maar met de juiste begeleiding wel een serieus begin van de oplossing.

In 4 stappen naar een gezonder gewicht:

1. Intake en screening

Tijdens de intake en screening heb jij een gesprek met chirurg, endocrinoloog, psycholoog en diëtist. Zij kijken welke behandeling het best bij u past. Dat kan een operatie zijn maar ook een ander niet operatieve behandelmethode. De uitkomst wordt besproken in een team, dat een advies geeft aan de chirurg.

2. Voorlichting

Indien u deel wilt nemen in onze niet operatieve afval programma wordt u na registratie op de website en intake procedures in contact gebracht met onze individuele therapeuten o.a. psycholoog , diëtist en beweging deskundige. Komt u in aanmerking voor een operatie, dan krijgt u een uitnodiging voor verplichte voorlichtingsbijkomsten.

3. Behandeling/operatie

Het beslissing van de team wordt met u besproken tijdens het adviesgesprek. Daarna worden verdere afspraken met u gemaakt afhankelijk van voor u gekozen behandelvorm.

4. Natraject

Het natraject bestaat uit verschillende individuele- en groepssamenkomsten, waarbij aan het orde komen onderanderen: diëtetiek, beweging en psycho-educatie. De bijeenkomsten zijn verspreid over een half jaar voor groepprogrammas en één jaar voor postoperatieve groep cliënten. Cliënten die het groepsprogramme, half jaar, gevolgd hebben kunnen in aansluiting een vervolgprogramma volgen. Daarbij kan de client gedurende drie maanden twee keer per week onder de begeleiding van een bewegingstherapeut verantwoord sporten. In deze periode vindt plaats een meeting en groepsbijeenkomst met psycholoog en diëtist. Dit programma kan eventueel verlengd worden indien er nog ruimte is. De plaatsen zijn beperkt.

Reglement

Voor meer informatie inzake ons huisreglement, gelieve deze pdf te raadplegen:

Webdesign door en ZOL

Disclaimer