Hoe inschrijven voor een raadpleging?

Om bij een arts op raadpleging te gaan, dient u op voorhand een afspraak te maken. U meldt zich vervolgens op het afgesproken tijdstip aan het onthaal . Vraag deze informatie goed na bij het maken van uw afspraak.

Een volgnummer kan men nemen aan de dienst inschrijvingen/afsprakenbureau.  Vervolgens neemt u plaats in de wachtruimte. U houdt het infobord in het oog. Wanneer uw volgnummer verschijnt, begeeft u zich naar het aangegeven loket. De medewerker aan het loket helpt u verder.

Ter informatie

Er zijn volgenummers beschikbaar voor:

  • Raadpleging
  • Afspraken
  • Dagopname
  • Opname
  • Kassa/Ontslag
  • Afspraak maken


In functie van de operatieplanning krijgen sommige patiënten voorrang bij de inschrijvingen.

Webdesign door en Ziekenhuis Maas en Kempen

Disclaimer