Dagopname pediatrie

In samenspraak met uw geneesheer hebt u afgesproken dat uw kind een behandeling zal ondergaan in het dagziekenhuis.

Naar het ziekenhuis moeten is niet leuk, niet voor u en niet voor uw kind.

Om het verblijf zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, willen wij u vragen deze webpagina vooraf door te nemen. Ze bevat informatie voor u en uw kind over wat er in het ziekenhuis zal gebeuren.

Wat u vooraf moet weten en wat er vooraf moet gebeuren
Indien uw kind geopereerd wordt, moet het nuchter zijn. Dit betekent dat uw kind vanaf de avond voor de ingreep (uiterlijk middernacht) niets meer mag eten of drinken (ook geen water).

Het tijdstip van de ingreep/behandeling is afhankelijk van het operatieschema. Het is mogelijk dat u enkele uren moet wachten.

Indien u van uw geneesheer-specialist tijdens de raadpleging een medische vragenlijst heeft meegekregen, vult u deze in de mate van het mogelijke één dag voor opname in. U geeft ze af op de dag van de ingreep/behandeling aan een verpleegkundige van het dagziekenhuis.

Het is mogelijk dat er vooraf voorbereidende onderzoeken moeten uitgevoerd worden (bloedafname, RX, ECG, ...). In overleg met uw geneesheer-specialist kunnen deze onderzoeken uitgevoerd worden bij uw huisarts, in het ziekenhuis of in een gespecialiseerd ziekenhuis.
- Als men deze onderzoeken bij de huisarts laat doen:
Gelieve de onderzoeksresultaten mee te brengen op de dag van de ingreep.
- Als men deze onderzoeken in het ziekenhuis laat doen:
Meld u ten laatste twee dagen voor de ingreep aan op de dienst Pediatrie, en dit tussen 10 en 16 uur. U dient zich aan te melden met het formulier dat de geneesheer u meegegeven heeft. Vooraleer u zich naar de afdeling begeeft, laat u zich eerst inschrijven aan de receptie.
- Als men deze onderzoeken bij een gespecialiseerd ziekenhuis laat doen:
Gelieve de onderzoeksresultaten mee te brengen op de dag van de ingreep.

 

De dag van de behandeling

Aankomst 
Indien uw kind een operatie moet ondergaan, dient u zich aan te melden aan de receptie op het met de geneesheer afgesproken uur. Indien geen uur afgesproken werd, biedt u zich aan om 7 uur.

Aan de receptie geeft u de (elektronische) identiteitskaart en de eventuele verwijsbrief van de geneesheer af.

Na het inschrijven gaat u met de opnamepapieren naar de kinderafdeling (1ste verdieping).

Op de afdeling is er een verpleegkundige die verantwoordelijk is voor uw kind. Zij zal u en uw kind verder begeleiden. Zij vraagt o.a. naar het gewicht. Dit is nodig om te weten hoeveel medicatie er moet toegediend worden.

Indien u de gemaakte afspraak niet kunt nakomen of indien u problemen of vragen hebt, contacteer dan a.u.b. uw arts via het algemeen nummer van ZMK of de kinderafdeling.

Installatie op de kamer
De verpleegkundige brengt u en uw kind naar de kamer. Deze zult u waarschijnlijk delen met andere kinderen en hun ouders. Na de uitleg over het verloop van de dag en over de algemene gang van zaken, wordt uw kind een operatiehemdje aangedaan. Uw kind mag steeds zijn fopspeen en/of favoriete knuffel meebrengen.

Verder verloop van de dag
Het tijdstip van de ingreep is afhankelijk van het operatieschema. In afwachting van de ingreep kan uw kind, indien gewenst, naar de speelkamer gaan. Indien uw kind zijn/haar bed niet kan of mag verlaten, komt de spelbegeleidster bij uw kind langs.

Ongeveer 30 minuten voor uw kind naar de operatiekamer gaat, wordt er een premedicatie gegeven. Als dit gebeurd is, blijft het kind best in bed omdat het slaperig en suf kan worden. Wanneer uw kind aan de beurt is, en indien u dit wenst, kan een van de ouders het bewuste kind begeleiden voor en na de narcose.  Wanneer de narcose gaat beginnen, zal de anesthesist of verpleegster uw kind overnemen.
Kleine kinderen worden meestal in slaap gebracht d.m.v. een masker met slaapgas op het aangezicht. U wordt dan verzocht de operatiezaal te verlaten en te wachten in de wachtruimte, grenzend aan de kinderrecovery. Na de operatie zult u, zodra het kind terug voldoende wakker is, toegelaten worden in de ontwaakzaal. Van daaruit kunt u uw kind terug begeleiden naar zijn kamer op de kinderafdeling of daghospitaal. De kinderarts, chirurg of anesthesist kan zowel voor, tijdens als na de procedure om specfieke redenen uw aanwezigheid weigeren. U wordt dan verzocht te wachten op het kind zijn kamer. Na de ingreep krijgt uw kind, indien nodig en in afspraak met de anesthesist, medicatie tegen de pijn. Andere medicatie wordt slechts gegeven in overleg met de geneesheer. Indien uw kind voldoende wakker is, zal de verpleegkundige hem/haar terug naar de afdeling brengen. Uw kind heeft meestal een infuusje.

De verpleegkundige zal u na de ingreep meedelen wanneer uw kind een glas water mag drinken. Nadien krijgt het kind een ijslolly. Baby’s krijgen een fles.

Wanneer alle kinderen geopereerd zijn, komt de dokter langs. Dit gebeurt meestal tussen 15 en 18 uur. Hij/zij geeft u uitleg over wat er gebeurd is en beantwoordt uw vragen. Indien uw kind medicatie nodig heeft, zal de geneesheer u hiervan op de hoogte brengen. Ook zal hij de nodige formulieren voor school en/of werk in orde brengen. De behandelende geneesheer beslist wanneer uw kind naar huis mag.

Ontslag
Het ontslag gebeurt na afspraak met de geneesheer en is verschillend voor iedere ingreep.

U krijgt een algemeen ontslagformulier en een formulier van de geneesheer. Hierop vindt u de nodige informatie over het ontslag van uw kind. Volg steeds nauwgezet de richtlijnen op die u zullen meegegeven worden wanneer uw kind het dagziekenhuis mag verlaten.

Indien uw arts beslist dat er verdere zorgen nodig zijn, kan een aansluitende opname in het ziekenhuis noodzakelijk zijn. Bij ontslag wordt er steeds een ontslagbrief naar de huisarts gestuurd.

Na het verlaten van het ziekenhuis wordt na 1 à 2 maanden de factuur naar u thuis toegestuurd.

Indien mogelijk voorziet u voor het vervoer naar huis best een tweede begeleidende volwassene voor uw kind.

Praktische info
Voor de begeleiders is er de mogelijkheid tot het bestellen van een broodmaaltijd, mits vergoeding. Indien u een broodmaaltijd wenst, meld dit a.u.b. ’s morgens aan de verpleegkundige.

Verwittig uw huisarts in verband met de opname, zijn/haar medewerking kan belangrijk zijn na de ingreep.

Indien u nog bijkomende inlichtingen nodig hebt, kunt u terecht bij:
- uw huisarts
- artsen ZMK (tel. 089 505 050)
- Kinderafdeling (tel. 089 506 022)

Mocht u nog suggesties hebben om het verblijf van uw kind aangenamer te maken, aarzel dan niet om ze ons mee te delen.

Webdesign door en Ziekenhuis Maas en Kempen

Disclaimer